header

„.iQ“ sistemos branduolys

Produkto aprašymas

Sistemos branduolys paremtas ESB (angl. Enterprise Service Bus) principu ir sudarytas iš dviejų pagrindinių komponentų:

 1. Vartotojų valdymo modulis (User management) – tai sistemos vartotojų kontroliavimo modulis, suteikiantis galimybę įvesti, saugoti, redaguoti bei pašalinti ".iQ" platformos vartotojų komponentus.

 2. Išteklių valdymo modulis (Asset management) kaupia duomenis apie pajamas ir išlaidas bei nukreipia jas į duomenų surinkimo centrą, kur jie analizuojami. Sujungia atskirus modulius su sistemos branduoliu.

1. Vartotojų valdymo modulis

Įmonės vidinėse sistemose pateikiama įvairi informacija – tai ir gamybos paslaptys, klientų duomenys, apsaugos priemonės, finansinės ataskaitos bei kita intelektinė nuosavybė. Bet kuri įmonė suinteresuota, kad ši informacija išliktų konfidenciali, o prieiga prie jos būtų nuolat kontroliuojama. BS/2 siūlo lankstų ir lengvai reguliuojamą sprendimą, padedantį valdyti naudotojo prieigos teises.

Vartotojų Valdymo Modulis – tai sistemos vartotojų kontroliavimo modulis, suteikiantis galimybę įvesti, saugoti, redaguoti bei pašalinti „.iQ“ platformos vartotojų komponentus. Tai visas kontroliavimo priemonių komplektas. Vartotojų valdymo modulis – tai ir prieigos prie įvairių „.iQ“ platformos komponentų teisės. Be to, jis užtikrina vartotojo autorizaciją „.iQ“ platformos sistemoje bei sistemingai tikrina prieigos prie skirtingų modulių ir jų komponentų teises operacijos metu.
 
Modulis suteikia galimybę vartotojui užsiregistruoti, patekti į sistemą ir išeiti iš jos. Klientui šis modulis naudingas tuo, kad jis sujungia vartotojo turinį su jo asmenine paskyra, be to, užtikrina galimybę valdyti prieigos prie šios informacijos teises.  Sistemos administratorius suteikia konkrečiam naudotojui ar jų grupei prieigos teises bei sistemos naudotojų privilegijas.

Galimos tokios prieigos teisės:

 • visiška prieiga
 • dalinė prieiga
 • prieigos nebuvimas

Prieigos teisės suteikia galimybę atlikti šias funkcijas:

 • skaityti – suteikia galimybę naudotojams peržiūrėti informaciją
 • rašyti – suteikia galimybę naudotojams kurti, redaguoti ar ištrinti informaciją
 • skaityti / rašyti – suteikia galimybę naudotojams atlikti abi operacijas

Vartotojo valdymo modelio privalumai:

 • užtikrina visų rūšių komponentų apsaugą ir saugojimą
 • mažina valdymo išlaidas
 • užtikrina nenutrūkstamą sistemos vartotojų veiklą
 • draugiška vartotojo sąsaja (angl. Interface)

Funkcijos:

 • grupių ir vartotojų sąrašų sudarymas
 • naujos grupės sukūrimas
 • grupės redagavimas
 • grupės pašalinimas
 • naujo vartotojo prijungimas
 • vartotojo redagavimas
 • vartotojo pašalinimas
 • vartotojo prisijungimų prie sistemos peržiūra
 • grupės teisių suteikimas
 • vartotojo charakteristikų peržiūra
 • grupės charakteristikų peržiūra
 • grupės kopijavimas
 • vartotojo kopijavimas

2. Išteklių valdymo modulis

Išteklių valdymo modulis skirtas įvesti, saugoti, redaguoti ir pašalinti informaciją apie tokį turtą, kaip bankomatai, mokėjimo terminalai, bendrovės automobiliai ir kiti įrenginiai, kurie veikia su „.iQ“ platformos moduliais.

Valdymo modulio grafinė sąsaja suteikia galimybę įvesti tiek tipišką informaciją apie įrenginius, kurie svarbūs ir naudojami bet kurio „.iQ“ modulio, tiek specifinę, kuria naudojasi įvairūs moduliai.

Išteklių valdymo modulis suteikia galimybę grupuoti įrenginius arba tinklus atsižvelgus į naudotojų arba naudotojų grupių poreikius.

Privalumai:

 • vienintelis informacijos srauto apie išteklius, naudojamus įvairiuose „.iQ“ moduliuose, kanalas
 • centralizuotos ir klasifikuotos ataskaitos apie išteklius
 • greita prieiga prie informacijos
 • galimybė stebėti pasikeitimus (vieneto, grupės, tinklo ar parametrų)
 • daugiau galimybių gauti grįžtamąją informaciją

Funkcijos:

 • redaguoti / rodyti įrenginių sąrašą
 • pridėti naują įrenginį
 • redaguoti informaciją apie įrenginį
 • pašalinti įrenginį
 • rodyti įrenginio savybes
 • rodyti aparatinės įrenginiams skirtos įrangos sąrašą
 • redaguoti aparatinės įrangos charakteristikas
 • pašalinti aparatinę įrangą
 • sukurti įrenginių tvarkaraštį
 • pakeisti įrenginio statusą
 • redaguoti / rodyti įrenginių tinklų sąrašus
 • sukurti naują įrenginių tinklą
 • pašalinti įrenginių tinklą
 • pakeisti tinklą peržiūros programoje
 • redaguoti tinklo parametrus
 • kopijuoti tinklą
 • sukurti navigacijos filtrą
 • pridėti įrenginį prie tinklo
 • pašalinti įrenginį iš tinklo
 • pridėti susijusias bendroves
 • redaguoti informaciją apie susijusias bendroves
 • rodyti įrenginio vietą
 • rodyti prastovos laiką
 • pridėti prastovos aprašymą
 • redaguoti informaciją apie prastovą
 • pašalinti prastovos duomenis
 • pridėti tinklo mazgą
 • redaguoti tinklo mazgą
 • pašalinti tinklo mazgą

Įveskite savo užklausos detales

Tema


Kiekis *

Vardas *

Pavardė *

Telefonas *

El. paštas *

Kompanija *

Šalys *

Pranešimas*

* Laukai privalo būti užpildyti