header

„Bill Manager.iQ“ – automatizuota bendro atsiskaitymų centro valdymo sistema

Produkto aprašymas

„Bill Manager.iQ“ – kompleksinė automatizuoto duomenų apie teikiamas paslaugas surinkimo, sąskaitų kūrimo ir atsiskaitymų tarp klientų bei paslaugų teikėjų užtikrinimo, taip pat klientų aptarnavimo valdymo (konsultacijos, užklausos darbams atlikti) sistema.

Privalumai

 • efektyvus mokėjimų surinkimo būdas, kurį užtikrina atitinkamų procesų automatizavimas;
 • žmogiškojo faktoriaus įtakos mažinimas rengiant sąskaitas ir mokėjimų ataskaitas pasitelkus į pagalbą automatinį apsikeitimą duomenimis ir sąskaitų gavimą;
 • nuotolinės prieigos prie apskaitos įrenginių galimybė, užtikrinanti rodmenų gavimą realiuoju laiku;
 • operatyvaus ryšio ir apsikeitimo duomenimis su išorinėmis įmonėmis (paslaugų teikėjais, bankais ir kt.) užtikrinimas;
 • aptarnavimo kokybės gerinimas, darbuotojų darbo su naudotojais efektyvumo didinimas pasitelkus į pagalbą veiklos automatizavimą;
 • išlaidų mažinimas ir klientų aptarnavimo kokybės gerinimas suteikiant galimybę naudotis „Asmeniniu kabinetu“.

Funkcijos

 • automatinis duomenų surinkimas ir apdorojimas;
 • naujo paslaugų teikėjo prijungimo unifikavimas;
 • lankstus tarifų, atsiskaitymo už paslaugas metodų nustatymas;
 • automatinis sąskaitų formavimas;
 • atsiskaitymų tarp klientų ir paslaugų teikėjų užtikrinimas;
 • „Asmeninio kabineto“ funkcijos;
 • bendra komunikavimo su klientais valdymo sistema;
 • efektyvus gyvenamojo fondo būsenos kontrolės valdymas ir darbų automatizavimas.

Schema

Grafinė kliento sąsaja internete

BS2_2013.Models.GetPostCodesResult

 

 

*Payments.iQ - pridėtinės vertės paslaugų valdymas.

Susiję produktai

„Dashboard.iQ“ – intelektinis produktų šeimos „.iQ“ modulis, užtikrinantis duomenų surinkimą ir atvaizdavimą įvairių ataskaitų formatu tolimesnei analizei ir sprendimams priimti (kliento-serverio režimu arba pagal HTTPS protokolą (WEB).

„Payments.iQ“ – tai daugiafunkcės programinės įrangos sprendimas, skirtas gaunamiems mokėjimams (atsiskaitymams už komunalines paslaugas, mokesčiams, baudoms) tvarkyti, visų rūšių elektroninėms paslaugoms (pvz., bilietų, papildymo kodų, čekių, komunalinėms ir pan.) parduoti, mažmeninės prekybos bankininkystei automatizuoti, informacijos ir mokėjimo terminalų bei bankomatų tinklui valdyti.

.iQ platformos produktai

<span style="color:#ee2126">.</span><span 

style="color:#0093d9"><span style="text-transform: lowercase;">i</span>Q</span> – семейство программных продуктов cash management iq service desk iq smart safe iq cash in box translink iq atmeye remote file managementiq payments iq fcx iq vtm iq mobile .iq dashboard

Įveskite savo užklausos detales

Tema


Kiekis *

Vardas *

Pavardė *

Telefonas *

El. paštas *

Kompanija *

Šalys *

Pranešimas*

* Laukai privalo būti užpildyti