category header

1998

Pasirašytas kontraktas dėl EFT POS terminalų

Pasirašytas kontraktas su kompanija MKS dėl EFT POS terminalų, kurie aptarnauja EuroCard/Mastercard korteles, tiekimo. Toliau minėtieji terminalai patenka LTB žinion.