header

„ProClassic/Enterprise“

Produkto aprašymas

Nepaisant individualių iššūkių, su kuriais finansinės organizacijos susiduria rinkose, turi būti rastas būdas, užtikrinantis efektyvesnes ir pelningesnes kasdienes verslo operacijas. Taigi organizacijoms reikia sumažinti išlaidas ir pagerinti produktyvumą bei pelningumą. Strategiškai pagrindinis tokių organizacijų tikslas yra optimaliai į klientus orientuotų tiekimo kanalų sukūrimas, egzistuojančių verslo sričių apsauga ir naujų atradimas.

Žemiau pateikta diagrama apibūdina „ProClassic/Enterprise“, kaip centrinį sprendimą daugiakanalei banko paslaugų architektūrai realizuoti.
                        
„ProClassic/Enterprise“ – tai naujos kartos programinė įranga, atitinkanti savitarnos paslaugų kanalo realizavimo reikalavimus ir poreikius. Atvira šio produkto architektūra yra paremta pasaulyje pripažintu J2EE (angl. Java 2 Enterprise Edition) standartu, kuris leidžia sistemai dirbti nepriklausomai nuo techninės įrangos gamintojo. PC/E yra įgyvendintas standartizuotoje J2EE infrastruktūroje kartu su J2EE taikomųjų programų serveriu. Minėtos infrastruktūros optimaliai tinka centralizuotiems sprendimams, nes pasižymi lanksčiomis išplečiamumo galimybėmis. PC/E yra skirtas ne tik savitarnos paslaugų kanalui realizuoti. Jis suteikia visas galimybes, kurių gali prireikti kuriant visiškai integruotą, daug pardavimo kanalų turinčią strategiją. Tai leidžia finansinėms organizacijoms optimizuoti visus kanalus ir vystyti naujas verslo strategijas.

PC/E paremtas trijų lygių architektūra, kurios serveryje veikianti programinė įranga realizuoja paslaugas. Tokioje, tinklo požiūriu, centralizuotoje architektūroje, savitarnos terminalai yra sujungti su centriniu serveriu, kuris leidžia jų funkcionavimo aplinkoje veikti pagal paskutinius (naujausius) programinės įrangos, esančios serveryje, sprendimus ir nurodymus. Iš kitos pusės, serveris komunikuoja su galinėmis organizacijos sistemomis, taigi sudaro tarpinį lygį, suteikiantį sistemai lankstumo – tai svarbu plėtojantis ir keičiantis.

PC/E – tai pažangi programinės įrangos technologija, paremta pasauliniais standartais, kurie šiomis dienomis jau naudojami daugumoje pasaulio bankų. Pagrindinis standartas J2EE aprašo sistemos padalinimą į pakopas, apibūdina sistemos komponentų struktūrą (angl. Enterprise Java Beans – EJB) bei jų tarpusavio sąveiką. J2EE serveris yra neutralus paleidžiamoms taikomosioms programoms.

Kitas standartų rinkinys, apibūdinantis PC/E, – tai interneto standartai. Jie apima komunikacijos protokolą HTTP(s), sąsajų pateikimą pagal HTML standartą ir abstraktų XML formatą, kuriuo gali būti aprašytas bet kurios taikomosios programos informacijos turinys.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus standartas – tai J/XFS, skirtas bet kurio gamintojo savitarnos terminalo įrenginių kontrolei.

„ProClassic/Enterprise“ – tai programinės įrangos komponentų masyvas, skirtas atviros ir centruotos tinklo infrastruktūros realizacijai. Vertikalioje, kanalų tiekimui specializuotoje, aplinkoje, savitarnos sistemos paprastai veikia atskirais tinklais. Trijų pakopų PC/E architektūra yra ideali naudojant ją kaip tarpininką realizuojant įvairius kanalus, kai sistemos klientas bendrauja su galinėmis sistemomis.

Privalumai

  • Mažesnės operacinės išlaidos, nes PC/E reikalinga infrastruktūra paprastai jau būna realizuota banko duomenų apdorojimo centre.
  • Paprastesni finansiniai procesai, nes paslaugos aprašomos tik vieną kartą tam, kad būtų prieinamos visais kanalais.
  • Kanalų integracija ir suliejimas leidžia pristatyti vieną bendrą organizacijos veidą vartotojui.
  • Greitesnis naujų produktų ir paslaugų pateikimas į rinką, kadangi galinių sistemų programinėje įrangoje nereikalingi pakeitimai.
  • Didesnis klientų pasitenkinimas standartizuotu teikiamų paslaugų spektru, pasiekiamu visuose kanaluose.
  • Geresnis naujausių finansinių duomenų ir skaičių pasiekiamumas visose organizacijos vietose ir visų sistemų apjungimas.
  • Centralizuotas programinės įrangos paskirstymas.
  • Centrinė, „cross-network“ ir kanalų administravimo prieiga, naudojant tokias sistemų valdymo sistemas kaip „Proview“, „IBM Tivoli“ ir pan.

Įveskite savo užklausos detales

Tema


Kiekis *

Vardas *

Pavardė *

Telefonas *

El. paštas *

Kompanija *

Šalys *

Pranešimas*

Atsakymas*

* Laukai privalo būti užpildyti