header

„Service Desk.iQ“ – paslaugų priežiūros valdymas ir optimizavimas

Produkto aprašymas

„Service Desk.iQ“ – tai verslo procesų, susijusių su sudėtingų sistemų priežiūra, įskaitant techninių įrenginių ir banko įrangos tinklus, automatizavimo sprendimas. „Service Desk.iQ“ atitinka tarptautinį IT paslaugų valdymo ir priežiūros standartą ISO 20000. Sistema automatizuoja duomenų rinkimą ir saugojimą, duomenų paskirstymą vartotojams, dokumentų ir ataskaitų kūrimą ir sprendimų priėmimą vykdant įprastus verslo plėtros procesus.

„Service Desk.iQ“ – tai procesų automatizavimo įrangos sprendimas, skirtas bankams ir mažmeninės prekybos įmonėms ir atitinkantis standartą ISO 20000.

Vaizdo klipas (EN)

Savybės ir privalumai

Pagrindiniai „Service Desk.iQ“ moduliai:

„SRM.iQ“ (paslaugų užklausų valdymas)

„SRM.iQ“ modulis atlieka iš klientų gautų ir pagalbinių paslaugų vadybininkų pateiktų paslaugų užklausų automatinį valdymą pagal pagalbos teikimo planą, atitinkantį SLA reikalavimus. Modulis valdo visą paslaugos ciklą (nuo užklausos gavimo iki atliktų darbų ataskaitos kūrimo ir siuntimo).

„SLA.iQ“ (teikiamų paslaugų sutartis)

„SLA.iQ“ modulis įveda į sistemą formalizuotus duomenis, pagrįstus bendraisiais valdymo parametrais, teikiamų paslaugų sutartimi ir kitomis papildomomis sąlygomis bei skaičiavimo metodais, kuriuos naudojant nustatoma klientams teikiamų paslaugų kokybė. „SLA.iQ“ modulyje yra formalus įvykių ir jų atributų sąrašas, kuris apibrėžia paslaugų lygį.

„SRP.iQ“ (taisymo paslaugų dalys)

„SRP.iQ“ modulis fiksuoja visus įvykius, susijusius su paslaugų teikimo įmonės naudojamų taisymo atsargų apskaitos vienetų procesų ciklu. Sistema vykdo atsarginių dalių, detalių ir medžiagų judėjimo tarp sandėlių ir paslaugas teikiančios įmonės ir tarp materialiai atsakingų asmenų apskaitą.

„LRM.iQ“ (vietinių taisymo darbų valdymas)

„LRM.iQ“ registruoja vietinio taisymo padalinio įvykius (t. y. atsargines dalis paimtas iš prižiūrimų objektų). Šis modulis (panašiai kaip „SRP.iQ“ modulis) atlieka vietinio taisymo darbų padalinio procesų ciklo apskaitą ir sudaro vietinių taisymo darbų užsakymus.

„FCM.iQ“ (degalų sąnaudų valdymas)

„FCM.iQ“ modulis leidžia automatiškai ir rankomis įvesti duomenis, reikalingus įmonei priklausančių transporto priemonių apskaitai, įskaitant visų transporto priemonių nuvažiuoto atstumo apskaitą, degalų sąnaudų valdymą ir tinkamą atsiskaitymą už juos.

„GEO.iQ“

„GEO.iQ“ modulis leidžia realiuoju laiku stebėti įrenginius, užduotis ir jų būseną žemėlapyje.

„KPI.iQ“ (pagrindiniai našumo rodikliai)

„KPI.iQ“ modulis matuoja ir vertina procesų našumą ir efektyvumą bei stebi jų tendencijas. KPI tiksliai ir išsamiai vertina konkretaus tikslo siekimo eigą. Modulis teikia įvairias specialistų sukurtas ataskaitas, naudingas veiklos efektyvumą vertinantiems analitikams. Be to, galite kurti norimas pasirinktines ataskaitas.

„BBM.iQ“ (bazinis atsiskaitymo valdymas)

„BBM.iQ“ modulis periodiškai apskaičiuoja paslaugų teikimo įmonės atsiskaitymo su klientais ir subrangovais pagal sutartis mokėtinas ir gautinas sumas.

N.B. Jei įtrauksite naują modulį į esamą infrastruktūrą, tai neturės įtakos visos sistemos veikimui.

Schema

Su paslaugomis susijusio bendravimo schema

BS2_2013.Models.GetPostCodesResult
  1. Informacija apie problemą pateikiama telefonu, el. paštu arba kitomis stebėjimo sistemomis automatiniu režimu („ProView“ ir kt.).
  2. „System Service Desk.iQ“ automatiškai apdoroja informaciją ir sukuria užklausą, kurią operatorius priskiria konkrečiam paslaugų skyriui.
  3. Paslaugų skyriaus vadovas suplanuoja problemos šalinimo darbus pagal darbų grafiką ir inžinierių kvalifikaciją.
  4. Darbo vietoje ir (arba) mobiliuoju įrenginiu inžinierius gauna pranešimą apie užklausą.
  5. Inžinierius realiuoju laiku mobiliajame įrenginyje pažymi darbų vykdymo kontrolinius punktus ir nusiunčia ataskaitą į sistemą.
  6. Paslaugų skyriaus vadovas peržiūri darbų ataskaitą ir ją patvirtina, jei nereikia atlikti papildomų darbų.
  7. Operatorius patikrina, ar nebuvo pažeista teikiamų paslaugų sutartis, ir nusiunčia ataskaitą klientui.

Susiję produktai

„Mobile Service Desk.iQ“ teikia nuotolinę prieigą prie „Service Desk.iQ“ sistemos, kad ir kur būtumėte. Ši programa mobiliesiems padeda palaikyti operatorių ir inžinierių ryšį – užduotys gali būti skiriamos, atsižvelgiant į personalo vietą, tuo pačiu išsaugant paslaugos realiojo laiko įrašus ir užtikrinant užduočių būsenos kontrolę.

„Dashboard.iQ“ – intelektinis produktų šeimos „.iQ“ modulis, užtikrinantis duomenų surinkimą ir atvaizdavimą įvairių ataskaitų formatu tolimesnei analizei ir sprendimams priimti (kliento-serverio režimu arba pagal HTTPS protokolą (WEB).

„TransLink.iQ“ realiuoju laiku užtikrina patogų POS terminalų tinklo valdymą, saugų ir operatyvų finansinių transakcijų perdavimą nuo POS terminalo iki bankų hostų, integracijos su išorinėmis sistemomis galimybes.

Produktai IQ. platforma

<span style="color:#ee2126">.</span><span 

style="color:#0093d9"><span style="text-transform: lowercase;">i</span>Q</span> – семейство программных продуктов service desk iq cash management iq smartsafe iq paylo translink iq iptv iq atmeye brancheye iq remote file 

managementiq payments iq bill manager iq central video management iq mobile.iq dashboard iq .iq

Įveskite savo užklausos detales

Tema


Kiekis *

Vardas *

Pavardė *

Telefonas *

El. paštas *

Kompanija *

Šalys *

Pranešimas*

Atsakymas*

* Laukai privalo būti užpildyti